(0216) 909 88 69

GERİATRİK REHABİLİTASYON


Hastalık engel ve sakatlık tedavisinde hastaların işlevsel durumunu en üst düzeye çıkarmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarına verilen isimdir.

Geriatrik rehabilitasyon yaşlılarda fizyolojik kayıplara ve hastalıklara bağlı olarak gelişen, fonksiyonel kötüleşmenin önlenmesi, geciktirilmesi, en aza indirilmesi veya terse çevrilmesi için verilen hizmetlerin tümüdür. Geriatrik rehabilitasyon sadece sadece sağlık hizmetlerini içermez. Zaman-mekan-yoğunluk açısından iyi planlanan tedavi yaklaşımıdır.

Hastanın bozulan yaşam kalitesinin tekrardan istenilen en iyi hale getirilmesi için geriartrik rehabilitasyona ihtiyaç duyulur. Bu tedavi yöntemi en ekonomik ve en etkin şekilde, yaşlanan insanda, yaşam kalitesini arttırmayı amaçlar. Geriatrik rehabilitasyon her hasta için kendine özgü planlanan kendi ihtiyaçları çerçevesinde seyreden, sadece hasta ile değil hasta yakınlarıyla da ilişki içinde olup, onların da bilinçlendirilmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Hastanın fizyolojik durumu yanı sıra ekonomik, ailevi, kültürel ve sosyal durumları da göz önüne alınarak tedavi süreci başlar.

Tedavi sürecinde şunlara dikkat edilmelidir:
1. İşlevsel düzeyi belirlemek
2. Değişen fizyolojik kapasiteyi göz önünde bulundurmak
3. Ailenin beklentileri
4. Psikolojik durum
5. Hastanın hedefi ve motivasyonu
6. Birbirini etkileyebilecek bozuklukların belirlenmesi
7. Tanı değil, tedavi ve işlevi amaçlamak
8. İşlevin tekrar kazanılabileceğinin farkında olmak
9. Gelişmelerin yavaş ortaya çıkacağının bilinci
10. Eldeki mevcut kaynakları değerlendirmek
11. En az sayıda ilaç kullanımı
12. Hareketliliği arttırmak
13. Basit fakat amaca uygun bir egzersiz programı belirlemek
14. Sosyal yaşam için cesaretlendirmek

Rehabilitasyon süreci hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özelleşmiş bakım evlerinde, huzurevlerinde, kliniklerde ve ev ortamında rahatça geçirilebilir.

Fizyoterapistler tedavi sürecinde Kas-İskelet ve Sinir sistemleri üzerinde çalışırlar. Eklem hareket açıklığının (EHA) ve kas gücünün değerlendirmesi, kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon geliştirmesi amaçlı egzersiz programlarının uygulanması, mobilitenin değerlendirilmesi (yürüme ve tekerlekli sandalye) ve yardımcı cihaz ihtiyacının belirlenmesi ile kullanımın öğretilmesi, fizik tedavi ajanlarının uygulanması ve uğraşı terapisti ile iş birliği yaparak ev güvenliğinin de değerlendirilmesini sağlarlar.